2004 ஆம் ஆண்டு வாஜ்பாய் அரசிற்குப் பின் பதவியேற்ற Dr.மன்மோகன் சிங் அரசு தனது ஆட்சியின் முதல் ஆண்டில் செய்திட்ட சாதனைகளையும், 2014 ஆம் ஆண்டில் Dr.மன்மோகன் சிங் அரசிற்குப் பின் பதவியேற்ற நரேந்திர மோடி ஆட்சியின், முதலாண்டு சாதனைகளையும் ஒப்பீடு செய்திடும் அட்டவணைகள் தொகுத்துத் தரப்பட்டிருக்கிறது

Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-001 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-002 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-003 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-004 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-005 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-006 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-007 Relation between UPA & NDA-Translation-16-5.2015-page-008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s